Vergoeding en Tarieven

Vergoeding via de zorgverzekering: U komt in aanmerking voor vergoeding van de verzekering als u een verwijsbrief heeft van de huisarts en er tijdens de intake sprake blijkt te zijn van een DSM-5 diagnose.

Eigen risico: Behandelingen in de GGZ worden verrekend met het eigen risico. Dit geldt ook voor behandeling bij de Psychologiepraktijk de Evenaar. In 2019 is dit vastgesteld op € 385,- per kalenderjaar. Wanneer u gekozen heeft voor een verhoogd eigen risico dan zal uw verzekeraar dit bij u in rekening brengen.

De zorgverzekeraar vergoedt een drietal pakketten binnen  Basis GGZ. Deze pakketten bestaan uit een vastgesteld aantal behandelminuten voor een vaststaand tarief. Dit tarief blijft ongewijzigd ongeacht of de behandeling iets korter of iets langer duurt. Een aantal probleemgebieden worden niet meer vergoed vanuit het basispakket, zoals partner-relatieproblemen en aanpassingstoornissen.

Prijslijst generalistische basis GGZ

Ingangsdatum: 1 december 2015
Prijzen                                                                                            2020
Psychologische hulp kort ( 2-4 gesprekken)                            € 503,47
Psychologische hulp middel  (4-7 gesprekken)                       € 853,36
Psychologische hulp intensief (8-11 gesprekken)                    € 1.383,65
Psychologische hulp chronisch (8-11 gesprekken)                  € 1.251,70

Onvolledig behandeltraject                                                                  € 219,78

Intakegesprek en behandelsessies
(overig zorgproduct, OZP-tarief)                                                       € 98,-
Email of telefonisch consult                                                                 € 21,50
PRT (partner relatietherapie) 75 minuten                                      € 142,50

Beoordeling klacht zonder behandeling                                           €  186,68
(transitietarief)
Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op uurtarief. Een consult/behandelgesprek duurt 45 minuten. 15 minuten indirecte tijd. Onder directe tijd worden de gesprekken zelf verstaan, maar ook emailcontact en telefonisch contact worden daartoe gerekend. Indirecte taken bestaan o.a. uit voorbereiding, verslaglegging (dossier), rapportage, administratieve verplichtingen jegens verzekeraars, overleg met een arts indien nodig.

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

NB: Hoewel met grote nauwkeurigheid opgesteld kan aan bovenstaande tekst geen rechten worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan van uw verzekeringsrechten. Geadviseerd wordt om schriftelijk (e-mail) met uw verzekeraar te communiceren. Dit laatste omdat mondeling soms verkeerde informatie wordt verstrekt.

Vergoeding op restitutiebasis:

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde ggz.                                                             Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2020: € 110,27 per sessie. Het tarief in mijn praktijk is 100 % van dit maximum tarief.                                 Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde ggz

Psychologiepraktijk de Evenaar heeft contracten met volgende zorgverzekeraars afgesloten in 2021:

  • CZ groep (CZ, delta lloyd, Ohra): Generalistische basis GGZ
  • De Friesland Zorgverzekeraar: Generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ
  • DSW/ Stad Holland/ inTwente Zorgverzekeraar/ Anno12 Zorgverzekeraar: Generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ.
  • Zilveren Kruis (Agis, Avéro, FBTO, Groene land, OZF, Interpolis, PWZ, OZF, Achmea, Zilveren Kruis): Generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ
  • Azivo Menzis (Anderszorg, Azivo, Menzis, Confior, Geove, Nederzog, NVS): Generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ
  •  Multizorg (AEVITAE, ASR, Fortis, De Amersfoortse, DITZO, Energiek, ENO, Holland Zorg, IAK, ONVZ, PNO, Eno (Salland), Holland Zorg, VvAA, VPZ, Zorg en Zekerheid): Generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ
  • Coöperatie VGZ (VGZ (Aevitae (VGZ), Bewuzt, IZA, IZZ,Univé, ZEKUR, VGZ, UMC, United Consumers/VGZ): Generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ

    dbc2021   (bijlage 1 op de website)

De gehanteerde betalingsvoorwaarden zijn gelijk aan die van de beroepsvereniging LVVP. Open deze betalingsvoorwaarden.

Afspraak afzeggen

Indien u onverhoopt uw afspraak moet afzeggen of verzetten dan verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van te voren door te geven. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Een bericht van verhindering kan telefonisch of per e-mail worden doorgegeven. Belt of mailt u een afspraak niet  binnen 24 uur af, dan wordt 50 euro in rekening gebracht (rekening houdend met overmachtssituaties). Gemaakte kosten als gevolg van een afspraak die te laat is afgebeld worden niet vergoed door uw verzekering.

Heeft u nog vragen of komt u er niet uit neemt u dan contact met mij op.

Deze prijslijst voldoet aan de voorwaarden van de Regeling Generalistische Basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit, NR/CU-350.

Privacy policy

bloem-uit-pinterest